Co-lumbus helpt organisaties en gemeenten met het faciliteren van design trajecten en het coachen van de deelnemers. Hiervoor co-creëren wij samen met de betrokkenen onverwachte oplossingen voor complexe vragen, waarbij stakeholders een prominente rol vervullen en de uiteindelijke gebruiker centraal staat.

Een van de trajecten die wij inzetten om tot onverwachte oplossingen te komen is de design sprint. Wil je weten hoe je het meeste uit een design sprint kan halen? Vraag dan onze 5 tips aan.

Vraag onze 5 tips aan!

Onze werkwijze

Service design is het anders organiseren van producten en diensten. De kern ervan ligt in de integrale aanpak en het volledig centraal stellen van de gebruiker.
Vanuit de brede context wordt geïnventariseerd waarmee en hoe naar een opgave gerichte vraag kan worden toegewerkt. Hieruit volgt een proces van onderzoeken, ideeën genereren, vertaling naar prototypes en vervolgens testen en bijschaven tot de definitieve oplossing. De uitkomsten van onze trajecten worden versterkt door de inzet van sociale marketing. Om de impact en het effect voor de lange termijn te borgen, maakt een positionerend narratief de oplossing herkenbaar voor alle belanghebbenden.

Onze werkwijze is zowel bij overheden als het bedrijfsleven inzetbaar. Omdat deze sectoren verschillende uitdagingen en behoeftes kennen, hebben wij voor beide sectoren diensten ontwikkeld.

© Copyright 2018 - Concentus