Overheid

Weten bij welke thema’s wij uw gemeente, regio of provincie kunnen helpen?

Sociale innovatie

Door op een andere manier mensen en systemen te organiseren, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Wij onderzoeken graag deze nieuwe (samenwerkings-)mogelijkheden. Door onze aandacht te verschuiven van geïsoleerde vragen naar opgaves, ontstaat ruimte voor andere samenwerkingen die over bestaande domeinen heen gaan. Wij helpen bij het formuleren van deze opgave en het faciliteren van de co-creatie tussen verschillende partijen.

Lees hier meer over onze diensten.

Duurzame samenleving

Bewustwording is een belangrijk thema binnen het realiseren van een duurzame samenleving. Als jij de consequenties van jouw gedrag of keuzes niet weet of begrijpt, kun jij deze ook niet ten goede veranderen. Voor de overheid kan het verhaal en de beredenering rond een beslissing bepalend zijn in de acceptatie en meegaandheid van de burgers. Wij hebben ervaring in het inzetten van sociale marketing en hoe dit de beeldvorming rond bepaalde beslissingen kan framen.

Lees hier meer over onze diensten.

Lokale participatie

Burgers maken zich graag hard voor zaken die hun leefomgeving aangaan. Dit is een prachtige kans om hen actief te betrekken bij projecten en beslissingen. Zeker nu steeds meer landelijke taken bij de gemeente terecht komen is dit een uitgelezen moment om burgerparticipatie structureel en effectief in te burgeren in het gemeentelijk beleid. Wij kunnen meedenken hoe dit toegepast kan worden in het beleid en participatietrajecten faciliteren.

Lees hier meer over onze diensten.