Projecten

Crossover Clinic – Open Haard

Voor een van deze bijeenkomsten (van Open Haard Amsterdam) hebben wij een Crossover Clinic verzorgd over domein overstijgend co-creëren. Met deze clinic wilden wij onze methode en werkwijze voor domein overstijgend co-creëren aanscherpen en de participanten deze werkwijze laten ervaren.

Design Sprint – Boedapest

Voor de Hogeschool Utrecht coachten wij een groep studenten bij hun design sprint in Boedapest, Hongarije. Zij gingen daar aan de slag met een opdracht voor het Single Parents’ Centre.

Hangplek voor Ouderen

Een aanpak ter preventie en vermindering van eenzaamheid bij ouderen. Door middel van een theaterproductie blijven ouderen actief, maken zij zich nieuwe vaardigheden eigen en vormen zijn een zelfsturend team waardoor hun samenredzaamheid als groep vergroot wordt. Bekijk de video >

De Gelukkige Gemeente

De gelukkige gemeente is een platform waar inwoners en bestuurders elkaar inspireren hoe je aan een participerende en inclusieve samenleving kunt bijdragen. Dit platform biedt een luisterend oor voor signalen uit de samenleving en betrekt deze bij het vormgeven aan beleid en plannen.